Mgr. Bc. Kamil Vařeka

Bakalářská práce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (postavení a úkoly jím zajišťované)

Office of the Government Representation in Property Affairs (its Status and Activities)
Anotace:
Tématem bakalářské práce je významná státní instituce, kterou je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad byl založen 1. 7. 2002. Základním cílem bakalářské práce je představit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako instituci, která garantuje veřejný zájem zejména tím, že usiluje o kvalitní právní ochranu majetku státu a řádné hospodaření s tímto majetkem. Hlavními …více
Abstract:
The thesis “Office of the Government Representation in Property Affairs: its Status and Activities“ deals about important national institution – The Office of the Government Representation in Property Affairs, which was established on 1st of July 2002. The goal of this thesis is to present the Office of the Government Representation in Property Affairs like institution, which guarantee public interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta