Bc. Dominik BRÉTT

Bachelor's thesis

Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.

Possibilities of visualization of anthropogenically altered landscape using geotechnologies. Case study within the Karlovy Vary Region.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami krajiny v Sokolovské pánvi, která se nachází v Karlovarském kraji. Důraz se klade hlavně na oblast nynějších lomů Družba a Jiří, které jsou dominantou této lokality. Jedná se hlavně o historii hornictví a s tím související zaniklé obce. V rámci práce vzniklo několik vizualizací změn krajiny včetně 3D modelů původní krajiny a krajiny nynější. Díky těmto modelům …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on landscape changes in the Sokolov basin which is situated in the Karlovy Vary Region. The scope of this study is mainly the region of the quarries of Družba and Jiří. These anthropogenic changes of the relief dominate the environment these days. The thesis also examines the history of mining in the region and related problems of extinct settlement. A few 3D models …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRÉTT, Dominik. Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí