Bc. Ondřej Macák

Bakalářská práce

Asimilace a disimilace v ruštině ve srovnání s češtinou

Assimilation and dissimilation in Russian in comparison with Czech
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Asimilace a disimilace souhlásek v ruském jazyce ve srovnání s českým jazykem“ se věnuje porovnání těchto dvou hláskových změn v ruštině a češtině. Porovnání probíhá na základě výslovnosti, jak je uvedena ve zdrojové literatuře a ortoepickém slovníku.
Abstract:
The bachelor’s thesis „Assimilation and dissimilation of consonants in russian language in comparison with czech language“ focuses on the comparison of these two sound changes in russian and czech languages. The comparison is based on the correct pronunciation as it is presented in the source literature and orthoepic dictionary.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Bobrzyková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta