Ondřej Klíma

Bakalářská práce

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society

A Deep Story of the Czech: The Social Meanings of Roma in Czech Society
Anotace:
Tato práce zkoumá předsudky k Romské komunitě v kontextu České Republiky za pomoci konceptu Deep Story, vytvořeného americkou socioložkou Arlie Russell Hochschildovou v její knize Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. Cílem této práce je vyplnit mezeru v dosavadní literatuře tím, že poskytne vhled do perspektivy „běžného“ Čecha a jeho pohledu na stereotypizaci Romské …více
Abstract:
This work explores the prejudice against Roma in the context of the Czech Republic using a concept of Deep Story, created by American sociologist Arlie Russell Hochschild in her book Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. The work aims to fill the gap in the literature by exploring the perspective of the “ordinary” Czech on the prejudice against Roma. In the first, I …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: Mgr. Alica Rétiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií