Bc. Lukáš Pokorný

Diplomová práce

Personální řízení v malém a středním podniku

HR management in Small and Medium-size Enterprises
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá problematikou personálního řízení v malém a středním podniku. Díky poznatkům, které jsem získal během studia, z odborné literatury a z vlastní praxe jsem se snažil komplexně rozepsat jednotlivé personální činnosti. A to od plánování pracovních míst až po ukončení pracovního poměru. V praktické části je představena konkrétní firma a rozvedeny její personální činnosti. Cílem …více
Abstract:
The thesis deals whit personnel management in small and medium sized company. Thanks to the knowledge that I gained during the study of literature and own experience, I tried to comprehensively expand the activities of individual personel activities. From planning to termination of employment. In the practical part is introduced a specific company and elaborated its HR activities.The aim of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní