Bc. Jan Mikulášek

Diplomová práce

Testování krátkodobé toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku s využitím sladkovodních ryb Danio rerio

Short-term toxicity tests on fish embryo and fry cam using freshwater fish Danio rerio
Anotace:
Hlavním úkolem řešeným v rámci předložené diplomové práce bylo zavedení krátkodobého testu toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku sladkovodní ryby Danio rerio do rutinní praxe v laboratořích Centra ekologie a toxikologie Výzkumného ústavu organických syntéz (CETA-VUOS) v Pardubicích.
Abstract:
The main task solved within the framework of the diploma work was the introduction of short-term toxicity test on fish embryo and fry cam of freshwater fish Danio rerio into routine practice in laboratories of the Centre of Ecology and Toxicology of the Research Institute of Organic Synthesis (CETA-VUOS) in Pardubice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikulášek, Jan. Testování krátkodobé toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku s využitím sladkovodních ryb Danio rerio. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická