Theses 

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením – Bc. Hana Nečadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Bc. Hana Nečadová

Diplomová práce

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením

Single mothers – a group threatened by social exclusion

Anotace: Diplomová práce „Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením“ pojednává o matkách, které z důvodu rozpadu vztahu či úmrtí partnera zůstaly na výchovu děti samy. Zabývá se otázkami, jak se svobodné matky vyrovnávají se svojí životní situací, jaké je jejich postavení na trhu práce, jaké jsou jejich finanční možnosti, jaké formy pomoci matky samoživitelky využívají, jak je vnímá společnost a jaká jsou úskalí výchovy matkou samoživitelkou.

Abstract: The Diploma thesis „Single mothers – a group threatened by social exclusion“ deals with mothers, who raise children alone due to relationship breakdown or death. The thesis looks into questions of how single mothers cope with their life situation, what is their position in the labor market, what are their financial options, such forms of assistance to single mothers use, perceived by the society and the education problems of single mothers.

Klíčová slova: matka samoživitelka, sociální vyloučení, trh práce, mateřství, mezigenerační soužití

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:40, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz