Theses 

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením – Bc. Hana Nečadová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Education / Social and Free Time Education

Bc. Hana Nečadová

Master's thesis

Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením

Single mothers – a group threatened by social exclusion

Abstract: Diplomová práce „Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením“ pojednává o matkách, které z důvodu rozpadu vztahu či úmrtí partnera zůstaly na výchovu děti samy. Zabývá se otázkami, jak se svobodné matky vyrovnávají se svojí životní situací, jaké je jejich postavení na trhu práce, jaké jsou jejich finanční možnosti, jaké formy pomoci matky samoživitelky využívají, jak je vnímá společnost a jaká jsou úskalí výchovy matkou samoživitelkou.

Abstract: The Diploma thesis „Single mothers – a group threatened by social exclusion“ deals with mothers, who raise children alone due to relationship breakdown or death. The thesis looks into questions of how single mothers cope with their life situation, what is their position in the labor market, what are their financial options, such forms of assistance to single mothers use, perceived by the society and the education problems of single mothers.

Keywords: matka samoživitelka, sociální vyloučení, trh práce, mateřství, mezigenerační soužití

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Hrdá, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 15:10, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz