Bc. Michaela Niesnerová

Diplomová práce

Veřejná politika vůči organizacím soukromého neziskového sektoru v ČR a v zahraničí

Public policy towards NPO in the Czech Republic and foreing countries
Anotace:
Předmětem diplomové práce Veřejná politika vůči organizacím soukromého neziskového sektoru v ČR a v zahraničí je komparace přístupu veřejných politik k organizacím neziskového sektoru ve vybraných státech. První část uvede neziskový sektor a organizace v něm fungující z teoretického pohledu. Další kapitoly jsou zaměřené na neziskový sektor a vztah státu a tohoto sektoru ve vybraných státech. Závěrečná …více
Abstract:
The aim of the theses Public policy towards NPOs in Czech Republic and foreing countries is to compare the public policy attitude towards NPOs in selected countries. The first part introduces the third sector and its organizations in theory. Next chapters are focused on the third sector and its relationship with the state in selected countries. The last part contains the comparasion of acquired information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta