Theses 

Systém prostorového plánování v Nizozemí – Bc. Romana Čumbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Romana Čumbová

Bakalářská práce

Systém prostorového plánování v Nizozemí

Spatial Planning in The Netherlands

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Systém prostorového plánování v Nizozemí“ je analýza a podání přehledu o prostorovém plánování v této zemi. První část práce se věnuje základním informacím o zemi a její historii související s prostorovým plánováním. Hlavní část se zaměřuje na analýzu aktérů prostorového plánování na daných úrovních a na nástroje plánování používané v Nizozemí a jejich vývoj v posledních letech a do budoucna. Poslední část je věnována porovnání nizozemského systému plánování s Českou republikou a možnostem využití těchto nástrojů u nás.

Abstract: The subject of the bachelor thesis „System of spatial planning in the Netherlands“ is to analyze and provide an overview of spatial planning in this country. First part of the thesis is aimed to basic information about the country and its history related to spatial planning. The main part is focused on the analysis of actors on a given spatial planning levels and planning tools used in the Netherlands and their development in recent years and to the future. The last part is aimed to comparison of Netherlands spatial system with Czech Republic and options of using this tools in our country.

Klíčová slova: Nizozemí, prostorové plánování, územní plánování a strategické plánování, systém plánování, Netherlands, spatial planning, land use and strategic planning, planning system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz