Petr Knebel

Bakalářská práce

WTO a regionalismus - vztah multilaterální a regionální liberalizace

WTO and regionalism - relationship of multilateralism and regional liberalization
Anotace:
Práce popisuje vývoj multilateralismu a regionalismu jako možností liberalizace mezinárodního obchodu. První kapitola je zaměřena na popis vývoje multilateralismu od konce 2. světové války do současnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj regionalismu a popisuje zejména jeho obecné rysy. Poslední kapitola popisuje vzájemný vztah těchto směrů a jejich vliv na liberalizaci mezinárodního obchodu a stejně …více
Abstract:
This paper describes development of multilateralism and regionalism as a means of liberalization of international trade. The first chapter gives description of development of multilateral liberalization since the end of the Second World War till today. Second chapter deals with the development of regionalism and it aims especially at it's general characteristics. The last chapter depicts mutual relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Barbora Vondrušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16364