Bohdan Vahalík

Disertační práce

Effects of Trade Barriers on Trade Potential between the EU and BRICS Countries

Effects of Trade Barriers on Trade Potential between the EU and BRICS Countries
Anotace:
Obchodní vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi byly výrazně ovlivněny procesem globalizace, který dává možnost vytvářet nové ekonomické vztahy a rozšiřovat vzájemnou hospodářskou propojenost mezi jednotlivými zeměmi. Hospodářská transformace Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky (BRICS), nových rozvíjejících se ekonomických gigantů v posledních dekádách, nabízí pro výrobce a spotřebitele …více
Abstract:
Trade relations among the developed and developing countries have been significantly affected by globalization process, giving the possibility to create new economic relations and broaden mutual interdependence among countries. The economic transformation of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS), new emerging economic giants, during last two decades, offers amazing possibility for producers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2018
  • Vedoucí: Lenka Fojtíková
  • Oponent: Petr Rozmahel, Martina Jiránková, Richard Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava