Lucie BABKOVÁ

Diplomová práce

Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby

Social assistance benefits for the severely handicapped
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dávkami sociální péče, které jsou poskytovány zdravotně postiženým občanům. V práci je nastíněna jejich systematika, podmínky a postup pro získání, také jejich začlenění do oblasti právního řádu ČR, ale i aktuálních nařízení EU, podle kterých by se v případě potřeby postupovalo. Kromě dávek sociální péče jsou v práci zmíněny i jednotlivé sociální služby, příspěvek na péči …více
Abstract:
The thesis focuses on benefits of social welfare provided for people with disabilities. The diploma work outlines the classification of the benefits, conditions and process for their obtaining, their inclusion not only in the legal system of the Czech Republic, but also in the EU regulations, in accordance which would be acted if necesssary. Apart from the benefits of social welfare in the thesis there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Bc. Jana Černá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABKOVÁ, Lucie. Dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická