Anežka Amlerová

Bakalářská práce

Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí

Real Convergence of Economies and their Disruption of Economic Crisis
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv hospodářské krize na vývoj reálné konvergence ekonomiky ČR ve srovnání s ekonomikami EU a společenstvím ASEAN. Pro analýzu byly využity dva koncepty reálné konvergence – beta a sigma a byly analyzovány samostatně pro šest modelů vždy pro období před krizí a po krizi: všechny státy EU (EU-28), státy EU bez Irska a Lucemburska (EU-26), původní státy EU (EU-13) a Visegrádská …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the impact of the economic crisis on the development of the real convergence of the Czech economy in comparison with the EU and ASEAN economies. Two real convergence concepts - beta and sigma - were used for the analysis and they were analyzed separately on six models both pre-crisis and post-crisis: all EU countries (EU-28), EU countries without Ireland and Luxembourg …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Lucie Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76254