Anežka Amlerová

Bachelor's thesis

Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí

Real Convergence of Economies and their Disruption of Economic Crisis
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv hospodářské krize na vývoj reálné konvergence ekonomiky ČR ve srovnání s ekonomikami EU a společenstvím ASEAN. Pro analýzu byly využity dva koncepty reálné konvergence – beta a sigma a byly analyzovány samostatně pro šest modelů vždy pro období před krizí a po krizi: všechny státy EU (EU-28), státy EU bez Irska a Lucemburska (EU-26), původní státy EU (EU-13) a Visegrádská …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the impact of the economic crisis on the development of the real convergence of the Czech economy in comparison with the EU and ASEAN economies. Two real convergence concepts - beta and sigma - were used for the analysis and they were analyzed separately on six models both pre-crisis and post-crisis: all EU countries (EU-28), EU countries without Ireland and Luxembourg …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2019
  • Supervisor: Jitka Bartošová
  • Reader: Lucie Váchová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76254