Mgr. Lenka Hladíková

Diplomová práce

Metody a formy výuky na málotřídní škole

Methods and forms of teaching at small school with composite classes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou na málotřídních školách, jež jsou velmi specifické oproti základním školám. Konkrétně sleduje metody a formy výuky užívané na málo-třídních školách. Práce je rozčleněna do tří kapitol: První kapitola se zabývá málotříd-ními školami. Objasňuje čtenářům historii málotřídek, vymezuje pojem málotřídní školy, přibližuje výuku na málotřídní škole, kde se blíže zaměřuje na …více
Abstract:
The diploma thesis engages in small schools with composite classes, that are very specific in comparison with elementary schools, it concretely pursues methods and forms of teaching, that are used at small schools with composite classes. The diploma thesis is divided into three parts: The first chapter engages in small schools with composite classes. It is focused on history and idea of small schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta