Jiří Kratina

Bachelor's thesis

Mezinárodní obchod s kokainem

International Trade in Cocaine
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního obchodu s kokainem a je zaměřena na postavení České republiky v něm. Dále zde bude obsažena historie kokainu od prvních zmínek až po současnou situaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem. Zároveň zde bude vyhodnoceno i veřejné mínění na závažnost tohoto problému. Do práce …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the International Trade In Cocaine and is focused on the role of the Czech Republic. The next part of this thesis starts with ancient history and continues until the current situation.The thesis is divided into the theoretical and practical part. The practical part of the thesis is formed by quantitative research. There is also public opinion on the severity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Reader: mjr. JUDr. Jaromír Badin

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions