Bc. Filip Rabinský

Diplomová práce

Rozšíření letiště Praha-Ruzyně a jeho dopady na přilehlé okolí

Expansion of Prague-Ruzyně airport and impacts on the surrounding area
Anotace:
Cílem a záměrem této diplomové práce je analyzovat potřeby rozšíření Letiště Praha. S tímto souvisí zjištění jeho ekonomických a environmentálních dopadů, jak pozitivních, tak negativních, na přilehlé území. Práce přináší náhled do využití území v okolí Letiště Praha a také ukazuje prognózy budoucího vývoje v této oblasti. V teoretické části je provedena rešerše problematiky zabývající se rozvojem …více
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to analyze the needs of the extension of Prague Airport. This is related to find economic and environmental impacts, both positive and negative, on the surrounding area. Thesis gives an overview of the use of the area around Prague Airport and also shows future development in this sphere. In the theoretical part, the research is focused on the development of air transportation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS