Lucie Slavníková

Diplomová práce

Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem

Economic and Social Statistics from Gender Perspective
Anotace:
Sběr statistických dat v evropských zemích včetně České republiky je v současné době na vysoké úrovni, stále však existuje prostor k obohacování statistik i hledání inovativních způsobů, jak získaná data využívat. V souvislosti se snahami vlád o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže se hovoří o genderové statistice. Ta by měla sloužit jako základ pro zjištění postavení mužů a žen ve všech …více
Abstract:
Statistical data collection is on high level at this time in European countries including Czech Republic. However, there is still a space for enriching statistics and looking for innovative ways of using obtained data. In context of the governments' efforts to promote equal opportunities for women and men, gender statistics is being addressed. It should serve as a base for detecting a position of women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Sixta
  • Oponent: Jana Fabiánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50783