Bc. Alena Máčová

Diplomová práce

Ochrana nemovitých kulturních památek

Protection of immovable cultural monuments
Anotace:
Předmětem diplomové práce je ochrana kulturních nemovitých památek. Práce se zaměřuje především na posouzení a zhodnocení právních aspektů ochrany nemovitých kulturních památek v České republice. Blíže se věnuji zákonným povinnostem vlastníků nemovitých kulturních památek a na ně navazujícím opatřením, dále obnově kulturních památek. Hlavní těžiště práce spočívá v rozboru jednoho z nejdůležitějších …více
Abstract:
The subject of this diplomat thesis is a conservation of immovable cultural monuments. The diploma thesis is mainly focused on assessment of legal aspects of conservation of immovable heritage in the Czech Republic. In par-ticular, I address legal obligations of immovable property owners and restoration of cultural monuments. The cornerstone of the diploma thesis is an analysis of a crucial instrument …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta