Roman Vágner

Diplomová práce

Výroba elektrické energie pomocí kogeneračních jednotek

Electricity production by means of combined heat and power unit
Anotace:
Tato práce se zabývá přehledem o technologiích výroby elektrické energie pomocí kogeneračních jednotek. Podává nám informace o principu kogenerační jednotky, o základních typech, rozdělení a základních technických parametrech kogeneračních jednotek. Blíže specifikovány jsou jednotky využívající spalovacího plynového motoru, který spaluje zemní plyn či bioplyn. Zavádíme zde i podmínky, za kterých lze …více
Abstract:
This dissertation deals overview about the technologies of electricity production by a unit for combined heat and power (CHP). It provides informations of CHP unit principle, the basic types, distribution and basic technical parametrs of CHP unit. Unit using internal combustion gas engine, which burns a natural gas or biogas are characterized here. This work contains conditions for connection CHP to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Radomír Goňo
  • Oponent: Miroslav Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava