Bc. Žaneta Konečná

Diplomová práce

Analýza exprese nízkomolekulárního FGF-2 u lidských embryonálních kmenových buněk

Expression of low molecular weight FGF-2 in human embryonic stem cells
Anotace:
Lidské ES buňky mají unikátní schopnost neomezené proliferace v nediferencovaném stavu, která je významně podporována FGF-2. FGF-2 je přidáván do kultivačních médií pro lidské ES buňky, ale tyto buňky si ho také mohou samy produkovat. LMW FGF-2 může být sekretován do extracelulárního prostoru, ale mechanizmus této sekrece zůstává neobjasněný. Předpokládá se, že sekretovaný LMW FGF-2 působí autokrinně …více
Abstract:
Human ES cells have unique features including unlimited proliferation in undifferentiated state, which is significantly supported by FGF-2. FGF-2 is added into culture media for human ES cells, but it can be also produced by human ES cells themselves. LMW FGF-2 can be secreted into the extracellular space, but the mechanism of its secretion remains unclear. It is believed that LMW FGF-2 secretion is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta