Anna ŠELONGOVÁ

Bakalářská práce

Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolf / Emocionalita v německy psané literatuře druhé poloviny 20. století na příkladu románu "Kassandra" Christy Wolfové

Emotionality in German-written Literature in the Second Half of the 20th Century on the Example of the Novel "Kassandra" by Christa Wolf
Abstract:
This bachelor thesis puts forward an analysis concentrating on the emotion of fear in Kassandra, a novel by the German writer Crista Wolf. The theoretical part explains the term emotion and concerns the classification of positive and negative emotios. In this context, the cntral emoion of the novel, i.e. fear, is discussed. The second theoretical part examines the life of the author until the publication …více
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje literární analýzu zaměřenou na emoci strachu v románu Kassandra německé spisovatelky Christy Wolfové. Teoretická část vysvětluje pojem emoce a zabývá se dělením emocí na negativní a pozitivní. V této souvislosti je zde zpracována ústřední emoce románu, emoce strachu. V druhém oddílu teoretické části je zachycen život autorky do roku 1983, tedy do doby publikace románu …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠELONGOVÁ, Anna. Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolf / Emocionalita v německy psané literatuře druhé poloviny 20. století na příkladu románu "Kassandra" Christy Wolfové. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura