Bc. Marcela Trávníčková

Diplomová práce

Stabilita koresidenčních partnerství po narození prvního dítěte v České republice před a po roce 1989

The Stability of Coresident Partnership After First Birth Before and After 1989 in the Czech Republic
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat stabilitu koresidenčních partnerství po narození prvního dítěte v České republice a sledovat, zda v této stabilitě došlo k nějaké změně po roce 1989. Práce je složena ze dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá tématy spojenými s narozením dítěte, vstupem do manželství a nesezdaným soužitím. Soustředí se přitom zejména na to, jakým …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the stability of co-resident partnerships after the birth of the first child in the Czech Republic and to analyse the change in this stability after the year 1989. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part is dealing with the themes connected to the birth of the child, entering marriage and cohabitation. The focus is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií