Mgr. Klára Javorčeková

Bachelor's thesis

Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu SO ORP Žamberk

The Impact of the Program of Rural Development to the Possibilities of the Development to the Model Rural Region SO ORP Žamberk
Abstract:
Cílem této práce je zhodnocení vlivu Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu SO ORP Žamberk. Úvodní část se věnuje socioekonomické a fyzickogeografické charakteristice území. Dále je prezentována problematika venkova a jeho rozvoje. Program rozvoje venkova, je blíže představen v následující kapitole. Hlavní část práce se zabývá implementací Programu rozvoje venkova …more
Abstract:
The objective of this bachelor’s thesis is to evaluate the impact of the Rural Development Programme on the development of the model rural region SO ORP Žamberk. The opening part concerns physical-geographic and socio-economic characteristics of the region. Following chapter is focused on the concept of rurality and rural development. Rural Development Programme is presented subsequently. The main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Lorenc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta