Mgr. Klára Javorčeková

Bakalářská práce

Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu SO ORP Žamberk

The Impact of the Program of Rural Development to the Possibilities of the Development to the Model Rural Region SO ORP Žamberk
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení vlivu Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu SO ORP Žamberk. Úvodní část se věnuje socioekonomické a fyzickogeografické charakteristice území. Dále je prezentována problematika venkova a jeho rozvoje. Program rozvoje venkova, je blíže představen v následující kapitole. Hlavní část práce se zabývá implementací Programu rozvoje venkova …více
Abstract:
The objective of this bachelor’s thesis is to evaluate the impact of the Rural Development Programme on the development of the model rural region SO ORP Žamberk. The opening part concerns physical-geographic and socio-economic characteristics of the region. Following chapter is focused on the concept of rurality and rural development. Rural Development Programme is presented subsequently. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Lorenc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta