Bc. Lucie Fialová

Diplomová práce

Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI

Creating Corporate Social Responsibility Report using the GRI Guidelines
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reportování o společenské odpovědnosti podniku (CSR reportování). V teoretické části práce je nejprve představen koncept společenské odpovědnosti podniku a hlavní výhody a nevýhody, které jsou spojeny s realizací CSR aktivit. Pozornost je dále věnována CSR reportování, jeho výhodám a nevýhodám, doporučením pro sestavení CSR reportu a současným trendům …více
Abstract:
The thesis is focused on the field of Corporate Social Responsibility (CSR). Theoretical part introduces the concept of Corporate Social Responsibility and the main affiliated advantages and disadvantages. Attention is also paid to the introduction of CSR reporting, its benefits and downsides, recommendations for evaluating CSR reports and the current trends. Practical part is dedicated to creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta