Andrej Cvik

Bakalářská práce

Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA

Enterprise application servers based on the JAVA technology
Abstract:
CVIK, Andrej: Enterprise application servers based on the JAVA technology. [Bachelor thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Year of defence: 2014. Number of pages: 64. This thesis defines the term application servers. It describes information …více
Abstract:
CVIK, Andrej: Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 64. Bakalárska práca definuje pojem aplikačné servery. Popisuje informačné systémy, dvojstupňové a trojstupňové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie