Bc. Milan König

Bakalářská práce

Virtualizácia a riadenie informačných systémov.

Virtualization and information systems administration
Abstract:
Annotation KÖNIG Milan : Virtualization and information systems administration. [Bachelor Work]. Bank Institute University Praha, Banská Bystrica Foreign Unniversity. Department of Quantitative Methods and Informatics. Tutor: Ing.Miroslav Gecovič, Csc. Year of Plea of the Bachelor Work : 2013. Number of pages : 53. This bachelor work deals with Information Systems Virtualisation and Management. Also …více
Abstract:
Anotácia KÖNIG, Milan : Virtualizácia a riadenie informačných systémov. [Bakalárska práca].Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 53. Bakalárska práca sa zaoberá virtualizáciou a riadením informačných systémov. Prináša aj konkrétny prípad zavedenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie