Mgr. Klára Šerá

Diplomová práce

Geometrie v projektové výuce na 1. stupni ZŠ

Geometry in project teaching at the 1st stage of elementary school
Anotace:
Diplomová práce Geometrie v projektové výuce na 1. stupni ZŠ si klade za cíl vytvořit projekt se zaměřením na geometrii, který bude aplikovatelný na prvním stupni základní školy. V teoretické části se práce zabývá Rámcovým vzdělávacím program pro základní vzdělávání, zaměřuje se na tematický okruh Geometrie v rovině a v prostoru. Učivo geometrie na prvním stupni ZŠ je blíže popsáno na učebnicích matematiky …více
Abstract:
The aim of this Diploma thesis „Geometry in project teaching at the 1st stage of elementary school“ is to create project focused on geometry, which would be used at primary school. The theoretical part of the thesis deals with framework educational programme for elementary education, focuses on the thematic area of Geometry in the plane and in the space. Geometry curriculum at primary school is decribed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Eva Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta