Kateřina HOFMANOVÁ

Diplomová práce

Zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství Fraus, Nová škola a Studio 1+1

A study of analytic-synthetic method of reading based on text books published by three different publishers: Fraus, Nová skola a Studio 1+1
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Fraus a Studio 1+1. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována historickému vývoji slabikáře a vysvětlení metod čtení. V praktické části práce bylo provedeno srovnání učebnic českého jazyka pro 1. ročník od zmíněných nakladatelství podle vlastních kritérií …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on processing of analytical-synthetic method of reading in textbooks by publishing house NOVÁ ŠKOLA, Fraus and Studio 1 + 1. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the historical development of the spelling books and the explanation of the reading methods. In the practical part of the thesis, a comparison of Czech language textbooks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMANOVÁ, Kateřina. Zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství Fraus, Nová škola a Studio 1+1. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/