Bc. Marek Navrátil

Bakalářská práce

Teorie sociálního výběru

Theory of social choice
Anotace:
Záměrem této práce je popsat některé významné výsledky teorie sociálního výběru, a to s důrazem na popis různých volebních systémů vedoucích k výběru společenského výsledku na základě vůle voličů. V první části práce jsou popsány některé jednoduché systémy vyhodnocování hlasů, druhá část zkoumá funkce sociálního výběru a poslední část se věnuje funkcím společenského blahobytu.
Abstract:
The aim of this thesis is to study some significant results of the theory of social choice, with an emphasis on describing various voting systems leading to the selection of a social result based on the voters’ will. The first part of the thesis describes some simple vote evaluation systems, the second part tackles social choice functions, and the last part of the thesis is devoted to social welfare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Kruml, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Penčevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta