Bc. Kristýna Sněgoňová

Master's thesis

Sociální deviace a sebevražednost: Vliv genderu v suicidálním jednání z hlediska teorie sociálních vazeb

Social deviation and suicide: The influence of gender on suicide behaviour from the social bond theory point of view
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou suicidálního jednání, a to z hlediska vlivu, který má na jeho podobu gender. Suicidální jednání zkoumá prostřednictvím teorie sociálních vazeb podle Travise Hirschiho, který dává sociální deviaci a deviantní jednání do souvislosti s oslabením nebo narušením sociálních vazeb. Jedná se o připoutání k ostatním lidem, racionální závazek ke společnosti, účast …more
Abstract:
This thesis deals with the problem of suicidal behaviour from the perspective of the influence of gender. The research of this behaviour is based on the findings about social bonds as defined by Travis Hirschi. According to Hirschi, deviation and deviant behaviour are pertinent to the weakening or the disturbance of the social bonds such as attachment to other people, rational commitment to society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kristýna Pešáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií