Bc. Kristýna Sněgoňová

Diplomová práce

Sociální deviace a sebevražednost: Vliv genderu v suicidálním jednání z hlediska teorie sociálních vazeb

Social deviation and suicide: The influence of gender on suicide behaviour from the social bond theory point of view
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou suicidálního jednání, a to z hlediska vlivu, který má na jeho podobu gender. Suicidální jednání zkoumá prostřednictvím teorie sociálních vazeb podle Travise Hirschiho, který dává sociální deviaci a deviantní jednání do souvislosti s oslabením nebo narušením sociálních vazeb. Jedná se o připoutání k ostatním lidem, racionální závazek ke společnosti, účast …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of suicidal behaviour from the perspective of the influence of gender. The research of this behaviour is based on the findings about social bonds as defined by Travis Hirschi. According to Hirschi, deviation and deviant behaviour are pertinent to the weakening or the disturbance of the social bonds such as attachment to other people, rational commitment to society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií