Bc. Jiří Ruml

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy v kontextu gender

Social-pathological phenomena in the context of gender
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá sociálně-patologickými jevy na pracovišti v závislosti na genderové binaritě. Je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je zaměřena na teorii týkající se genderu. Ve druhé kapitole jsou v obecné rovině rozebrány konflikty. Třetí kapitola se pak týká samotných sociálně-patologických jevů. Zbylé dvě kapitoly se pak nacházejí v praktické části, která čtvrtá kapitola se týká …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with socio-pathological phenomena in a workplace depending on gender binarity. It is divided into five chapters. The first chapter focuses on the theory of gender. Conflicts in general are discussed in the second chapter. The third chapter then deals with the socio-pathological phenomena themselves. The remaining two chapters are then in the practical part. The fourth chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.