Theses 

Vzdělávání k mediální a informační gramotnosti: Analýza stavu na Masarykově univerzitě prostřednictvím interview s pracovníky Centra informačního vzdělávání – Bc. Hana Veselková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Veselková

Diplomová práce

Vzdělávání k mediální a informační gramotnosti: Analýza stavu na Masarykově univerzitě prostřednictvím interview s pracovníky Centra informačního vzdělávání

Education for Media and Information Literacy: Analysis of State at Masaryk University Using Interviews with Workers of the Centre of Information Education

Anotace: Diplomová práce v teoretické části představuje koncepty mediální a informační gramotnosti prostřednictvím definic a historických souvislostí. Následuje přehled vzdělávání k mediální a informační gramotnosti v kontextu vysokoškolského vzdělávání ve světě i v České republice. Metodologická část popisuje metodu použitou při výzkumu a průběh sběru dat. V analytické části autorka zjišťuje stav vzdělávání k mediální a informační gramotnosti na Masarykově univerzitě prostřednictvím analýzy interview, které utvořila s pracovníky na projektu s názvem Centrum informačního vzdělávání.

Abstract: The diploma thesis presents concepts of media and information literacy through a historical contexts and definitions in the theoretical part. The following is an overview of education to media and information literacy in context of higher education in the world and in Czech Republic. The methodological section describes the method used in the research and course of data collection. In the analytical part the author identifies the state of education in media and information literacy at Masaryk University, through the analysis of interviews with workers on a project called Center of information education.

Klíčová slova: mediální gramotnost, informační gramotnost, interview, CEINVE, vysokoškolské vzdělávání, Masarykova univerzita, analýza, výzkumná práce, media literacy, information literacy, high school education, Masaryk university, analysis, research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedláček
  • Oponent: Mgr. Jan Miškov

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz