Bc. Michaela Muzikářová

Diplomová práce

Informační technologie ve vysokoškolském vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých

Information Technologies in Higher Education of Deaf and Hard of Hearing Individuals
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých studentů. V teoretické části je nejprve popsán sluchový mechanismus, dále komunikační systémy a vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých, jimi používané asistivní technologie a také střediska pro pomoc vysokoškolským studentům se sluchovým postižením v České republice. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis aims at the use of information technologies in the high school education of deaf and hard of hearing students. Theoretical part describes the auditory mechanism, communication systems and education of deaf and hard of hearing. It also maps assistive technologies used by them and support centres for hearing impaired university students in the Czech republic. The practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Smiga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky