Ing. Tereza Vermousková

Master's thesis

Využití spotřebitelského průzkumu v politice hospodářské soutěže - případová studie pro Kraj Vysočina

The use of consumer survey in competition policy - the case study for Vysočina Region
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Využití spotřebitelského průzkumu v politice hospodářské soutěže – případová studie pro Kraj Vysočina“ je analýza trhu veřejné dopravy v Kraji Vysočina. První kapitola je věnována metodám spotřebitelského šetření používaných pro vymezení relevantního trhu. Druhá kapitola se zabývá vybranými městy a možností dopravy mezi nimi. Třetí kapitola se zaměřuje na tvorbu dotazníku …more
Abstract:
Subject of this thesis „The use of consumer survey in competition policy – the case for Vysočina Region“ is the analysis of the market of public transport in the Vysočina Region. The first chapter is devoted to methods of market research used for definition of the relevant market. The second charter is deal with selected town and possibilities of transport between the towns. The third chapter focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Rederer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta