Ing. Tereza Vermousková

Diplomová práce

Využití spotřebitelského průzkumu v politice hospodářské soutěže - případová studie pro Kraj Vysočina

The use of consumer survey in competition policy - the case study for Vysočina Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Využití spotřebitelského průzkumu v politice hospodářské soutěže – případová studie pro Kraj Vysočina“ je analýza trhu veřejné dopravy v Kraji Vysočina. První kapitola je věnována metodám spotřebitelského šetření používaných pro vymezení relevantního trhu. Druhá kapitola se zabývá vybranými městy a možností dopravy mezi nimi. Třetí kapitola se zaměřuje na tvorbu dotazníku …více
Abstract:
Subject of this thesis „The use of consumer survey in competition policy – the case for Vysočina Region“ is the analysis of the market of public transport in the Vysočina Region. The first chapter is devoted to methods of market research used for definition of the relevant market. The second charter is deal with selected town and possibilities of transport between the towns. The third chapter focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta