Robert Bříza

Bachelor's thesis

GPS záznamník polohy

GPS tracker
Anotácia:
V první, teoretické části práce je popsán princip technologií GPS a GSM/GPRS. Je zde vysvětlena jejich funkce a porovnání s konkurencí. V praktické části je stručný popis součástek aplikovaných v práci, jejich použití, programování, funkce a nakonec, jak jsou použity ve výsledném návrhu desky plošných spojů.
Abstract:
The first part of the thesis is theoretical and it deals with the principle of GPS, GSM and GPRS. It explains how these technologies work and compares them to applicable competition. In the practical part of the thesis, there is a short summary of the components used in the project, their usage, programming, functionality and ultimately, how are they used in the final design of the circuit board.
 

Kľúčové slová

GPS tracker GSM GPRS AVR
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Roleček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bříza, Robert. GPS záznamník polohy. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Communication and Microprocessor Technology

Práce na příbuzné téma