Theses 

Projekt implementace controllingu v rámci podpory finančního řízení firmy HN Logistic Systems s.r.o. – Bc. Petra MAROUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Petra MAROUŠKOVÁ

Diplomová práce

Projekt implementace controllingu v rámci podpory finančního řízení firmy HN Logistic Systems s.r.o.

Project of controlling implementation in terms of financial management support in HN Logistic Systems s.r.o. company

Anotace: Cílem této práce je zavedení controllingu do společnosti HN Logistic Systems s.r.o., jeho zařazení do organizační struktury a definování úkolů včetně postupu pro uvedení do praxe, který povede ke zlepšení finančního řízení podniku. Teoretická část rozvíjí podstatu controllingu, jeho rozdělení, zařazení a především smysl a přínosy jeho zavedení do společnosti. Praktická část se skládá ze dvou sekcí, a to z části analytické a části projektové. Analytická část na základě firemních podkladů představuje společnost HN Logistic Systems, v níž zkoumá reálný stav využívání nástrojů finančního řízení podniku před zavedením controllin-gu. Projektová část vytváří v podniku pozici controllera, definuje jeho činnost a předkládá návod k realizaci jednotlivých kroků, které v závěru vyhodnocuje.

Abstract: Purpose of this study is implementation of controlling system in company HN Logistic Sys-tems s.r.o., its integration in organisational structure so as definition of tasks for practical improvement of financial management of the company. Theoretical part developes substance of controlling, its partition, integration and first of all interpretation and contributions of its implementation in the company. Practical part contains from two sections, i.e. analytical and project sections. The analytical section presents financial management of HN Logistic Systems s.r.o. before controlling sys-tem implementation. The project section creates position of controller in the company, de-fines its activity and presents instruction for realisation of particullar steps, which are evalu-ated in conclusion of this work.

Klíčová slova: controlling, řízení, analyzování, cash flow, odchylka, plánování, kalkulace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
  • Identifikátor: 11005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11005 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

MAROUŠKOVÁ, Petra. Projekt implementace controllingu v rámci podpory finančního řízení firmy HN Logistic Systems s.r.o.. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz