Bc. Anna Vašíčková

Diplomová práce

Kvalita života sourozenců dětí s autismem: účastníci programu STEPS

The Quality of Life of Autistic Children's Siblings: STEPS Program's Participants
Anotace:
V diplomové práci se zabýváme modelem kvality života sourozenců dětí s autismem, kteří absolvovali program STEPS. Na počátku teoretické části stojí kapitola o autismu. Druhá kapitola se zabývá kvalitou života rodin dětí s autismem, kterou v kapitole třetí specifikujeme na kvalitu života sourozenců. Vztahy dětí, na nichž kvalita života stojí, popisujeme v kapitole čtvrté. Pátou kapitolu věnujeme skupinovým …více
Abstract:
The thesis deals with a model of the quality of life of autistic children’s siblings who participated in the STEPS programme. The theoretical part starts by laying out the background of the subject matter with a chapter on autism as such. The second chapter focuses on the subject of the quality of life of families with autistic children. The third chapter, subsequently, narrows our inquiry down to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta