Přemysl MACEK

Diplomová práce

Percepce chudoby a příjmové nedostatečnosti z pohledu dlouhohodobě nezaměstnaných

Perception of Poverty and Income Inadequacy from the Point of View of the Long-term Unemployed
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku chudoby a její percepci ze strany dlouhodobě nezaměstnaných. V teoretické části se pojednává o sociálních nerovnostech, chudobě a jejích konceptech. Popisují se zde nástroje měření chudoby, příčiny jejího vzniku a jsou zmiňovány možnosti řešení. Závěr je věnován těsnosti vztahu chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti. V praktické části byly zodpovězeny …více
Abstract:
This diploma thesis concentrates on the issue of poverty and its perception from the viewpoint of the long-term unemployed. In the theoretical part, social inequality, poverty and its concepts are dealt with. Within this part, tools of poverty measurement and reasons of its origin are described as well as possible solutions are suggested. The conclusion is dedicated to the close relation between poverty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008
Zveřejnit od: 30. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2008
  • Vedoucí: Ing. Renáta Halásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACEK, Přemysl. Percepce chudoby a příjmové nedostatečnosti z pohledu dlouhohodobě nezaměstnaných. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením