Ing. Kamila Sedláčková

Bakalářská práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU

Long-term unemployment in EU countries
Anotace:
Bakalářská práce „Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU“ si klade za cíl zhodnotit aplikovatelnost konceptu flexicurity při řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti, jenž je v současnosti jedním z hlavních fenoménů ekonomiky EU. Jádrem práce je zhodnocení efektivity konceptu. To je založeno na analýze jednotlivých prvků konceptu na úrovni identifikovaných rizikových skupin pracovníků, které jsou …více
Abstract:
The thesis „Long-term Unemployment in EU Countries“ aims to evaluate the feasibility of the flexicurity concept in solving the problem of long-term unemployment, one of the main phenomena of the current EU economy. The core of the thesis is the evaluation of the flexicurity concept effectiveness. This is based on an analysis of individual concept elements while examining employees at risk, who are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Veronika Vlková
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií