Bc. Michaela Bauerová

Master's thesis

Personální marketing a jeho uplatnění v praxi firmy

Personel Marketing and its application in the selected company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou personálního marketingu ve společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB). Teoretická část práce je zpracována ve formě charakteristiky pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou rozděleny z pohledu personálního marketingu na externí personální marketing a interní personální marketing. V praktické části je analyzován personální marketing …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of personnel marketing in the company of Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB). The theoretical part of the work is handled in the form of the characteristics of the concepts of human resources management, which are divided from the standpoint of personnel marketing for external recruitment and internal marketing personnel marketing. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance