Kateřina Plachá

Bachelor's thesis

Analysis of biofuels price development in the Czech Republic

Analýza cenového vývoje biopaliv v České republice
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou cenového vývoje biopaliv v České republice ve srovnání s fosilními palivy. Úvodní část se zabývá problematikou biopaliv a oxidu uhličitého, který se při spalování dostává do ovzduší. Biopaliva jsou zhodnocena z hlediska životního prostředí. Navazující kapitola zahrnuje jednotlivé parametry biopaliv i fosilních paliv, výhody a nevýhody jejich využívání. Poslední část …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with analysis of biofuels price development in the Czech Republic in compare with fossil fuels. Introductory part describes problems of biofuels and carbon dioxide which is released into the air during burning procedures. Biofuels are evaluated in terms of environment. Next part includes each parametres of biofuels and fossil fuels, advantages and disadvantages of their using …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. František Bauer, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta