Bc. Ľuboš FALÁT

Master's thesis

Detekce hran v obrazech - srovnávací studie

Edge detection - comparative survey
Abstract:
This thesis deals with analysis and comparison of the most popular methods of performance evaluation of edge detection techniques. At the beginning of the thesis, basic terms regarding this topic together with the edge detection process itself and its main algorithms are explained. Methods of performance evaluation are divided and analyzed based on the fact whether the real edge image is provided or …more
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou a porovnaním najznámejších metód hodnotenia kvality detekcie hrán a hranových detektorov. Na začiatku práce sú vysvetlené základné pojmy do tejto problematiky spolu so samotný procesom detekcie hrán a jeho hlavnými algoritmami. Metódy hodnotenia kvality sú rozdelené a analyzované na základe toho, či skutočný hranový obraz je známy alebo nie. Pre úspešné pochopenie sú …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: RNDr. Petra Hoďáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FALÁT, Ľuboš. Detekce hran v obrazech - srovnávací studie. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Applied Mathematics

Theses on a related topic