Mgr. Michaela FILIPI

Disertační práce

Básnické dílo Františka Hrubína pro dospělé

The poetic work of František Hrubín for adults
Anotace:
Interpretace poezie Františka Hrubína vychází z analýzy básnické obraznosti v duchu lingvoliterární metody Alexandra Sticha. Pozornost věnuje především obraznosti související s křesťanskou tradicí. Tato analýza spolu s komparacemi s díly jiných básníků poukazuje na účelovost křesťanského impulzu Hrubínových meziválečných veršů. Určující je pro ně touha po harmonii. Dále se zaměřujeme na dvojí transformaci …více
Abstract:
The interpretation of František Hrubín's poetry is based on the analysis of poetic imagery in the spirit of Alexander Stich's lingvoliterary method. He pays particular attention to imagery related to the Christian tradition. This analysis, together with comparisons with the works of other poets, points to the purposefulness of the Christian impulse of Hrubín's interwar verses. The desire for harmony …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Komenda, Ph.D., Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPI, Michaela. Básnické dílo Františka Hrubína pro dospělé. Olomouc, 2021. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 63yxbt 63yxbt/2
7. 7. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 7. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.