Theses 

Funkční zóny města Louny – Lucie NIPAUEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Lucie NIPAUEROVÁ

Master's thesis

Funkční zóny města Louny

The functional zones of the town Louny

Anotácia: Cílem této diplomové práce je zdokumentovat vývoj jednotlivých funkčních zón města Louny. Vybrány jsou tyto zóny: památková, průmyslová, zóna bydlení, dopravní zóna, zóna zeleně, rekreační zóna a nakonec obchodní zóna. Záměrem je i porovnání těchto zón mezi roky 1972 a 2009 v textové a mapové podobě. Zdrojem pro porovnání jsou územní plány, jeden současný a druhý z roku 1972. Na počátku 70. let docházelo k hromadné výstavbě panelových sídlišť, která znamenala obrovskou změnu ve tváři města, proto je tento rok vhodný pro srovnání se současností. Cílem je také vytvořit práci využitelnou v pedagogické praxi, čili na základních a středních školách, hlavně pak na školách v Lounech a přilehlých obcích. Diplomovou práci lze využít jako zdroj informací o městu Louny, žáci a studenti se také mohou seznámit se zónováním města na konkrétním příkladu. Využitelné mohou být i teoretické pasáže na začátku kapitol, pojednávající o jednotlivých funkčních zónách.

Abstract: The aim of the thesis is to document the development of particular functional zones of the town Louny. The focuse is on following zones: historical, industrial, housing, traffic, green, recreational and business zone. The aim is to compare these zones in year 1972 and 2009, the thesis uses maps to display the differences between the two years. The source for the comparation are the current municipal plan and municipal plan from year 1972. At the beginning of seventies there was a massive construction of panel building settlements in Louny, which represented big change of the face of the town. This is the reason why is the year 1972 interesting to compare with the current situation of the town. The thesis is aimed also for the use in the pedagogical work at the level of ground and high schools ? mainly in Louny and in the nearest environment. The thesis could be used as a source of information about the town Louny and its industrial zones for the students, who can use also theoretical parts at the beginnings of chapters, which are dedicated to particular functional zones.

Kľúčové slová: funkční zóny, město Louny, památková zóna, průmyslová zóna, zóna bydlení, dopravní zóna, zóna zeleně, rekreační zóna, obchodní zóna

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2009
  • Vedúci: Milan Bursa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NIPAUEROVÁ, Lucie. Funkční zóny města Louny. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 03:41, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz