Bc. Iveta LULKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole

Evaluation of e-learning implementation to education at universities
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem ?Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole? se věnuje tématu zavádění moderních technologií do vzdělávání, kterým se v současnosti zabývá většina českých vysokých škol, protože je nesporné, že vstup nových technologií do vzdělávání významně ovlivňuje celý průběh vzdělávacího procesu. Autorka si stanovila tři cíle diplomové práce: získat a následně statisticky …more
Abstract:
Diploma thesis with title ?Evaluation of E-learning Implementation to the Education at the University? concerns the subject of modern technologies loading to the education because it is necessary that entrance of new technologies to the education notably influence the whole course of educational process. In introduction three diploma thesis aims were given: to obtain and subsequently to evaluate statistically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LULKOVÁ, Iveta. Hodnocení implementace e-learningu do výuky na vysoké škole. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization